Redactionele richtlijnen Tv-Vrouw

Redactionele richtlijnen voor Tv-Vrouw

Met onderstaande tekst informeren wij u graag over de redactionele richtlijnen van Tv-Vrouw voor wat betreft onze doelstellingen, waarden, integriteit, toegankelijkheid en de wijze waarop klachten kunnen worden ingediend aangaande de websites https://www.tv-vrouw.nl en https://www.tvvrouw.nl

Deel 1: Redactionele doelstellingen

Tv-Vrouw is een onafhankelijke website die de lezer dagelijks nieuwe informatie, plezier en ontspanning biedt in de vorm van artikelen die voor iedereen toegankelijk zijn. Onze doelgroep is een publiek dat graag televisie kijkt en actief is op internet en/of social media.

Deel 2: Redactionele waarden

Tv-Vrouw schrijft artikelen over televisieprogramma’s, series en films die worden uitgezonden op de televisiezenders en streamingdiensten in Nederland. De redactie bespreekt het inhoudelijke aanbod van de televisiezenders en streamingdiensten en deelt hun mening over het beeldmateriaal dat wordt uitgezonden. In onze artikelen wordt de persoonlijke kijkervaring van de redacteuren en gastredacteuren weergegeven met een informele tone of voice en het gebruik van satire. 

Deel 3: Redactionele integriteit

Wij hechten veel waarde aan transparante communicatie met de lezers. Tv-Vrouw is een onafhankelijk platform voor onafhankelijke berichtgeving, mocht er toch een belangenconflict zijn tussen de auteur van een artikel en de makers van een programma of zender dan zal dit duidelijk vermeld worden. Op de website worden betaalde reclame of promoties voor derden aangegeven met een sponsorlink.

Deel 4: Toegankelijkheid

Tv-Vrouw streeft ernaar inclusief en toegankelijk te zijn voor al ons publiek. We hebben de inhoud van websites https://www.tv-vrouw.nl en https://www.tvvrouw.nl aangepast zodat ook mensen met een handicap toegang hebben tot onze artikelen. 

Deel 5: Klachten

De redactie van Tv-Vrouw staat ​​open voor het erkennen van fouten wanneer deze worden gemaakt en willen daarvan leren. Wij verzoeken u vriendelijk eventuele klachten over onze artikelen en het technische functioneren van de website kenbaar te maken aan de redactie via het e-mailadres: redactie@tv-vrouw.nl

Deel 14: Overig

Tv-Vrouw behoudt zich het recht voor deze redactionele richtlijnen van tijd tot tijd wijzigen.

© Copyrights 2024 Tv-Vrouw – Alle rechten voorbehouden.

About us

Contact

Sitemap

Privacy policy en cookiebeleid

Disclaimer en gebruiksvoorwaarden

VOF Tv-Vrouw is eigendom van J. Henning en A. Eireiner