Disclaimer en gebruiksvoorwaarden Tv-Vrouw

Disclaimer en gebruiksvoorwaarden Tv-Vrouw

Tv-Vrouw verleent u hierbij toegang tot https://www.tv-vrouw.nl en https://www.tvvrouw.nl en publiceert op deze websites ter vermaak en/of promotie teksten, artikelen en columns. Tv-Vrouw behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Onderstaand schrijven dient ter informatie over het disclaimer en gebruiksvoorwaarden beleid van Tv-Vrouw en informeren wij u over de aansprakelijkheid, auteursrechten, copyrights, het gebruik van beeldmateriaal van derden.

Deel 1. Beperkte aansprakelijkheid

Tv-Vrouw spant zich in om de inhoud van https://www.tv-vrouw.nl en https://www.tvvrouw.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De aard van de artikelen en columns geplaatst op deze website is persiflerend, satirisch of parodiërend. Ze geven enkel de visie of mening weer van de redacteuren en columnisten van Tv-Vrouw.
Voor op https://www.tv-vrouw.nl en https://www.tvvrouw.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tv-Vrouw nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Deel 2. Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom geschreven door de redacteuren en columnisten van https://www.tv-vrouw.nl en https://www.tvvrouw.nl liggen volledig bij Tv-Vrouw, tenzij anders vermeld. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tv-Vrouw, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het delen van een link naar onze artikelen is toegestaan.

Deel 3. Beeldmateriaal van derden

Beeldmateriaal van derden is voorzien van bron of staat als bron beschreven in begeleidende tekst bij het beeldmateriaal. Het beeldmateriaal van derden kan mogelijk gebruikt worden ter visuele ondersteuning van het citaatrecht.

Deel 4. Contactformulier

Alle inzendingen van het contactformulier op de website https://www.tv-vrouw.nl en https://www.tvvrouw.nl zijn eigendom van Tv-Vrouw. Door het contactformulier te gebruiken gaat de verzender hiermee akkoord. Mochten we informatie uit het ingezonden contactformulier gebruiken, dan zal dit uiteraard vooraf gecommuniceerd worden met de betrokkene.

Deel 5. Overig

Tv-Vrouw behoudt zich het recht voor deze disclaimer van tijd tot tijd wijzigen.

© Copyrights 2024 Tv-Vrouw – Alle rechten voorbehouden.


About u
s

Contact

Sitemap

Redactionele richtlijnen

Privacy policy en cookiebeleid

VOF Tv-Vrouw is eigendom van J. Henning en A. Eireiner