Disclaimer

Disclaimer voor Tv-Vrouw, eigenaar van https://www.tv-vrouw.nl

Tv-Vrouw verleent u hierbij toegang tot www.tv-vrouw.nl en publiceert op deze websites ter vermaak en/of promotie teksten, artikelen en columns. Tv-Vrouw behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

1. Beperkte aansprakelijkheid

Tv-Vrouw spant zich in om de inhoud van www.tv-vrouw.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De aard van de artikelen en columns geplaatst op deze website is persiflerend, satirisch of parodiërend. Ze geven enkel de visie of mening weer van de redacteuren en columnisten van Tv-Vrouw.
Voor op www.tv-vrouw.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tv-Vrouw nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

2. Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom geschreven door de redacteuren en columnisten van www.tv-vrouw.nl liggen volledig bij Tv-Vrouw, tenzij anders vermeld. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tv-Vrouw, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

3. Beeldmateriaal van derden

Beeldmateriaal van derden is voorzien van bron of staat als bron beschreven in begeleidende tekst bij het beeldmateriaal. Beeldmateriaal van derden kan mogelijk gebruikt worden ter visuele ondersteuning van het citaatrecht.

4. Overig

Tv-Vrouw behoudt zich het recht voor deze disclaimer van tijd tot tijd wijzigen.

https://www.tv-vrouw.nl is eigendom van Tv-Vrouw
Hoofdredacteur: Jorit Henning
Contact: redactie@tv-vrouw.nl

© Copyrights 2023 Tv-Vrouw Alle rechten voorbehouden.